Rəsmi veb sayt: dmfa.nakhchivan.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NAZİRLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUNVERİCİLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

             DÖVLƏT BAYRAĞI

 

         

         Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, asagı zolaq yasıl rəngdədir. Mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənsəli olmasını, qırmızı rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkisaf etdirmək istəyini, yasıl rəng - islam sivilizasiyasına mənsublugunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

 

 

             DÖVLƏT GERBİ

 

 

       Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi rəmzidir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri vardır.

 

 

             DÖVLƏT HİMNİ

 

Musiqisi: Üzeyir Hacıbəyovun
Sözləri: Əhməd Cavadındır

 

Azərbaycan himni
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
Himnin musiqi notları
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov, 1919
Sözlərin müəllifi Əhməd Cavad, 1919
Təsdiqi 30 yanvar 1920, 27 may 1992
Audio nümunəsi

Speaker Icon PNG Images | Vector and PSD Files | Free Download on Pngtree Dinlə Speaker Icon PNG Images | Vector and PSD Files | Free Download on Pngtree

Vokal versiya

           Azərbaycan, Azərbaycan!

          Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
          Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
          Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
          Üç rəngli bayragınla məsud yaşa!
          Minlərlə can qurban oldu,
          Sinən hərbə meydan oldu!
          Hüququndan keçən əsgər!
          Hərə bir gəhrəman oldu!
          Sən olasan gülüstan,
          Sənə hər an can qurban!
          Sənə min bir məhəbbət
          Sinəmdə tutmuş məkan!
          Namusunu hifz etməyə,
          Bayrağını yüksəltməyə,
          Cümlə gənclər müştaqdır!
          Şanlı Vətən, Şanlı Vətən!
          Azərbaycan, Azərbaycan!
 

 

  

  

 

 

        

 

Copyright 2008-2016 / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respubliksındakı İdarəsi

 

 

Tərtibat və proqramlaşdırma: Nakhinternet.AZ