Rəsmi veb sayt: dmfa.nakhchivan.az

Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsi
Naxçıvan şəhəri Bayraq meydanı
Möminə Xatun türbəsi
Təbriz Otel
Naxçıvan qala
Xan sarayı
Naxçıvan şəhəri (panoroma görüntü)
Qarabağlar türbəsi
Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi
Duzdağ fizioterapiya mərkəzi
Naxçıvan şəhəri (gecə görüntüsü)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NAZİRLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUNVERİCİLİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son yeniləmə: 29.01.2021                                                                                                    Bütün xəbərlərə bax

YENİ XƏBƏRLƏR

  

  

 

 

        

 

Copyright 2008-2016 / Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respubliksındakı İdarəsi

 

 

Tərtibat və proqramlaşdırma: Nakhinternet.AZ